สมาชิกสภาเทศบาล หรือ สมาชิกสภาท้องถิ่น ถือว่าเป็นตัวแทนของประชาชนในท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่นมีที่มาจากการเลือกตั้งของประชาชนในท้องถิ่นโดยตรงมีวาระ 4 ปี มีบทบาทเป็นองค์กรนิติบัญญัติ มีอำนาจหน้าที่หลายประการที่กฎหมายกำหนด เช่น ออกข้อบัญญัติท้องถิ่น เป็นต้น

สมาชิคสภา

 

 

 

Logo150x150

 

       ลิขสิทธิ์ @2016 เทศบาลตำบลคชสิทธิ์

       26 ม.7 ถนนเทศบาล1 ตำบลคชสิทธิ์ อำเภอหนองแค จังหวัดสระบุรี 18250

       โทรศัพท์ 036-340588,036-340589 

       เบอร์แฟกซ์ 036-340587

       งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 036-375199 

       e-mail : Khochasith@gmail.com

       Power by Bangkok Global Software CO.,LTD.