พิธีปิดการอบรมและพิธีมอบประกาศนียบัตรผู้ผ่านการสอบหลักสูตร D.A.R.E. โครงการการศึกษาเพื่อต่อต้านการใช้ยาเสพติดในเด็กนักเรียน หลักสูตร  D.A.R.E. แห่งประเทศไทย ประจำปี 2562  ศป.ปส เทศบาลตำบลคชสิทธิ์ อำเภอหนองแค จังหวัดสระบุรี  วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2562 ณ ห้องประชุมโรงเรียนวัดขอนชะโงก "เขียววิมลราษฎร์ อุปถัมภ์

ชมรมผู้สูงอายุ เทศบาลตำบลคชสิทธิ์ ร่วมกับพี่น้องประชาชน  ร่วมสวดมนต์ทำวัตรเช้า ทุกวันพระ ณ วิหารหลวงพ่อสำเร็จศักดิ์สิทธิ์ต.คชสิทธิ์ อ.หนองแค จ.สระบุรี

วันอังคารที่ 5  กุมภาพันธ์ 2562 นายปริช คงสมปรีดิ์  นายกเทศบาลตำบลคชสิทธิ์ ได้มอบหมายให้ กองช่าง ดำเนินซ่อมฝาปิดท่อระบายน้ำ หมู่ที่ 8 ต.คชสิทธิ์ อ.หนองแค  จ.สระบุรี  เป็นพื้นที่อยู่ในเขตรับผิดชอบของเทศบาล โดยนาย บุญทวี โคกครุฑ  ที่ปรึกษานายก ได้ลงพื้นที่ ควบคุมดูแลงานด้วยตนเอง

วางท่อระบายน้ำใหม่และระบายน้ำของเสียออกจากท่อตลาดในเขตเทศบาลตตำบลคชสิทธิ์ 27/2/2562

โครงการวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2562 เทศบาลตำบลคชสิทธิ