มูลนิธิกาญจนบามีร่วมกับเทศบาลตำบลคชสิทธิ์ จัดโครงการ “คัดกรองมะเร็งเต้านมโดยเครื่องเอกซเรย์เคลื่อนที่ (Mammogram)

ในสตรีกลุ่มเสี่ยงแบะด้อยโอกาส” ในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช ๒๕๖๒

และเดือนตุลาคมเดือนแห่งการรณรงค์ป้องกันมะเร็งเค้านมโลก ๒๕๖๓ ใน วันที่ ๑๕ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๓ ณ อาคารอเนกประสงค์เทศบาลตพบลคชสิทธิ์

 

 

 

Logo150x150

 

       ลิขสิทธิ์ @2016 เทศบาลตำบลคชสิทธิ์

       26 ม.7 ถนนเทศบาล1 ตำบลคชสิทธิ์ อำเภอหนองแค จังหวัดสระบุรี 18250

       โทรศัพท์ 036-340588,036-340589 งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 036-375199  e-mail : Khochasith@gmail.com

       Power by Bangkok Global Software CO.,LTD.