โครงการศึกษาดูงานและฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพประสิทธิภาพบุคลากร ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓

เทศบาลตำบลคชสิทธิ์ อำเภอหนองแค จังหวัดสระบุรี

อบรม วันที่ ๒๓ กันยายน ๒๕๖๓ ณ อมรพันธ์วิลล่า รีสอร์ท ระยอง

ศึกษาดูงาน วีนที่ ๒๔ กันยายน ๒๕๖๓ ณ เทศบาลตำบลพลาและเทศบาลตำบลมาบข่า จังหวัดระยอง

 

 

Logo150x150

 

       ลิขสิทธิ์ @2016 เทศบาลตำบลคชสิทธิ์

       26 ม.7 ถนนเทศบาล1 ตำบลคชสิทธิ์ อำเภอหนองแค จังหวัดสระบุรี 18250

       โทรศัพท์ 036-340588,036-340589 

       เบอร์แฟกซ์ 036-340587

       งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 036-375199 

       e-mail : Khochasith@gmail.com

       Power by Bangkok Global Software CO.,LTD.