กำหนดการบริการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

เทศบาลตำบลคชสิทธิ์  อำเภอหนองแค  จังหวัดสระบุรี

 

การบริการ

กำหนดการบริการ

ฉีดพ่นหมอกควัน

เพื่อป้องกันโรคไข้เลือดออก

ทุกๆ 3 เดือน ได้แก่                      ตุลาคม, มกราคม, มีนาคม และมิถุนายน

ฉีดวัคซีนสุนัขและแมว

เพื่อป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า

มีนาคม ? เมษายน

ลอกท่อระบายน้ำ ในเขตเทศบาล (ดูดเลน)       เพื่อป้องกันปัญหาน้ำท่วม

กรกฎาคม

ลอกวัชพืชในลำคลอง

เพื่อป้องกันปัญหาน้ำท่วม

มิถุนายน ? กรกฎาคม

 

 

Logo150x150

 

       ลิขสิทธิ์ @2016 เทศบาลตำบลคชสิทธิ์

       26 ม.7 ถนนเทศบาล1 ตำบลคชสิทธิ์ อำเภอหนองแค จังหวัดสระบุรี 18250

       โทรศัพท์ 036-340588,036-340589 งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 036-375199  e-mail : Khochasith@gmail.com

       Power by Bangkok Global Software CO.,LTD.