รายงานการติดตามประเมินผลแผนพัฒนา รอบที่ 2 ของปีงบประมาณ 2561  รายละเอียดเอกสารคลิก...

ตารางการติดตามแผนและประเมินผล- สำนักปลัด  รายละเอียดเอกสารคลิก...

ตารางการติดตามแผนและประเมินผล  ช่าง  รายละเอียดเอกสารคลิก...

ตารางการติดตามแผนและประเมินผล-สธ  รายละเอียดเอกสารคลิก...

ตารางการติดตามแผนและประเมินผล-สวัสดิการ  รายละเอียดเอกสารคลิก...

ตารางการติดตามแผนและประเมินผล ศึกษา  รายละเอียดเอกสารคลิก...

สรุปรอบที่ 2 ตุลาคม  2561  รายละเอียดเอกสารคลิก...