หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูล
หน่วยงาน
ข้อมูล
หน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการ
ประชาชน
บริการ
ประชาชน
ทต.คชสิทธิ์
 
 
  ข่าวสารจาก สถ.จ.  
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
การคัดเลือกนวัตกรรมหรือวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ Best Parctices ด้านการศึกษาระดับปฐมวัยจังหวัดสระบุรี ประจำปี 2565 ระดับจังหวัด [ 18 พ.ค. 2565 ]    อ่าน 0 
การเผยแพร่ผลการประชุมโครงการเสริมสร้างความมั่นคงทางสังคมฯ [ 18 พ.ค. 2565 ]    อ่าน 1 
การรับฟังความคิดเห็นต่อร่างพระราชบัญญัติการดำเนินกิจกรรมขององค์กรไม่แสวงหากำไร พ.ศ. ... [ 18 พ.ค. 2565 ]    อ่าน 1 
ซักซ้อมแนวทางการจัดเก็บภาษีป้ายของโรงเรียนเอกชนและสถาบันอุดมศึกษาเอกชน [ 18 พ.ค. 2565 ]    อ่าน 1 
ขอให้จัดส่งข้อมูลค่าตอบแทนเสี่ยงภัยของเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานในการเฝ้าระวัง สอบสวน ป้องกัน ควบคุมโรค และรักษาผู้ป่วยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ฯ [ 17 พ.ค. 2565 ]    อ่าน 1 
ขอความร่วมมือแจ้งปฏิทินการดำเนินงานโครงการจัดสรรเงินอุดหนุนนักเรียนยากจนพิเศษแบบเงื่อนไข(นักเรียนทุนเสมอภาค) ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 และขอเชิญเข้าร่วมการประชุม [ 17 พ.ค. 2565 ]    อ่าน 2 
การดำเนินกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวงฯ [ 12 พ.ค. 2565 ]    อ่าน 20 
การติดตามสถานการณ์ในพื้นที่เสี่ยงขาดแคลนน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภค [ 12 พ.ค. 2565 ]    อ่าน 8 
โครงการพัฒนาทักษะทางด้านกีฬาคาราเต้เพื่อความเป็นเลิศในสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีการศึกษา 2565 [ 12 พ.ค. 2565 ]    อ่าน 7 
ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์กิจกรรม เสวนาการพัฒนาแนวทางการทำงานควบคุมยาสูบ กลุ่มองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 12 พ.ค. 2565 ]    อ่าน 5 
ติดตามรายงานผลการเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 ของนักเรียนทุนพระราชทาน พระบรมวงศ์ ทุกพระองค์ จังหวัดสระบุรี [ 12 พ.ค. 2565 ]    อ่าน 12 
หลักเกณฑ์การเปิดโรงเรียนหรือสถาบันการศึกษา ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 และรายงานผลการเปิดเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 [ 12 พ.ค. 2565 ]    อ่าน 26 
การเร่งรัดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการชำระค่าสาธารณูปโภคค้างชำระ (ค่าน้ำประปา) [ 12 พ.ค. 2565 ]    อ่าน 6 
การเร่งรัดดำเนินการพิสูจน์สิทธิการครอบครองที่ดิน [ 12 พ.ค. 2565 ]    อ่าน 7 
การประชาสัมพันธ์เชิญชวนส่งบทความผลงานวิจัยเข้าร่วมนำเสนอในกิจกรรม Thailand Research Expo and Symposium 2022 [ 12 พ.ค. 2565 ]    อ่าน 6 
อนุบัญญัติที่ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมโรคจากการประกอบอาชีพและโรคจากสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2562 [ 12 พ.ค. 2565 ]    อ่าน 3 
การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำงบประมาณ พ.ศ.2565 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุน สำหรับสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ไตรมาสที่ 3 (เดือนเมษายน-มิถุนายน 2565) [ 12 พ.ค. 2565 ]    อ่าน 11 
ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์เชิญชวนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั่วประเทศร่วมณรงค์เนื่องในวันงดสูบบุหรี่โลก ปี2565 [ 12 พ.ค. 2565 ]    อ่าน 3 
ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์ประกาศกรมอนามัย เรื่อง การนำใบกัญชามาใช้การทำ ประกอบหรือปรุงอาหารในสถานประกอบกิจการอาหารฯ [ 12 พ.ค. 2565 ]    อ่าน 4 
การขับเคลื่อนการดำเนินงานภายใต้บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ บทบาทในการเกื้อหนุนระหว่างวัดและชุมชนให้มีความสุขอย่างยิ่ง [ 12 พ.ค. 2565 ]    อ่าน 5 
ขอความร่วมมือประสานสถานศึกษาประเมินตนเองผ่านระบบ TSC+ ในการเตรียมความพร้อมก่อนเปิด ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 [ 12 พ.ค. 2565 ]    อ่าน 4 
ขอให้จัดส่งข้อมูลค่าตอบแทนเสี่ยงภัยของเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานในการเฝ้าระวัง สอบสวน ป้องกัน ควบคุมโรค และรักษาผู้ป่วยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ฯ [ 12 พ.ค. 2565 ]    อ่าน 11 
 
  (1)     2      3      4      5     ....หน้าสุดท้าย >> 201
 
 
   
ร้องเรียน ร้องทุกข์
ตลอด 24 ชม.
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส
ในการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
INTEGRITY AND TRANSPARENCY ASSESMENT SYSTEM
 
 
การประเมินประสิทธิภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
LOCAL PERFORMANCE ASSESSMENT
 
 
 
 
 

   
   
เทศบาลตำบลคชสิทธิ์ 26 หมู่ที่ 7 ต.คชสิทธิ์ อำเภอหนองแค จังหวัดสระบุรี 18250 โทรศัพท์ : 036-340-588
Email : Khochasith@gmail.com
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2551 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537 เทศบาลตำบลคชสิทธิ์
จำนวนผู้เข้าชม 37,968 เริ่มนับ 17 ธ.ค. 2564
จัดทำโดย : NAXsolution.com
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | แผนผังเว็บไซต์
Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 036-340-588