หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
เทศบาลตำบลคชสิทธิ์ ใช้คุ้กกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายคุ้กกี้
ยอมรับ
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูล
หน่วยงาน
ข้อมูล
หน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
การบริหาร
บุคคล
การบริหาร
บุคคล
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการ
ประชาชน
บริการ
ประชาชน

facebook
ทต.คชสิทธิ์

facebook
ทต.คชสิทธิ์
ทต.คชสิทธิ์
สำนักงานเทศบาลตำบลคชสิทธิ์
ศาสนสถานในชุมชนคชสิทธิ์
การศึกษาในชุมชนคชสิทธิ์
ทต.คชสิทธิ์
1
2
3
 
 
   
ร้องเรียน ร้องทุกข์
ตลอด 24 ชม.
   
สายตรงนายก : 065-952-6366
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
โทร : 036-375-199
 
นายไพฑูรย์ คุปตะพันธุ์สนธิ
นายกเทศมนตรีตำบลคชสิทธิ์
 
 
 
 
 
 
 
 
ข่าวสาร
ข่าว
ประชาสัมพันธ์
 
   
 
เรื่อง ประกาศบัญชีกำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ดินและบัญชีกำหนดราคาประเมินทุนทรัพ [ 2 ก.พ. 2566 ]   อ่าน 9 
กิจกรรมวันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ.2565 [ 21 ต.ค. 2565 ]   อ่าน 62 
เรื่อง รายงานการรับ - จ่ายเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 [ 19 ต.ค. 2565 ]   อ่าน 31 
เรื่อง การรับสมัครประกวดกระทง - หนูน้อยนพมาศและนางนพมาศ ประจำปี 2565 [ 19 ต.ค. 2565 ]   อ่าน 39 
เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลทั่วไปเพื่อสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็น [ 18 ต.ค. 2565 ]   อ่าน 51 
คำสั่งเทศบาลตำบลคชสิทธิ์ ที่ 28/2565 เรื่อง แต่งตั้งที่ปรึกษานายกเทศมนตรีและเลขา [ 2 มี.ค. 2565 ]   อ่าน 108 
คำสั่งเทศบาลตำบลคชสิทธิ์ เรื่อง แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนปลัดเทศบาล [ 8 มิ.ย. 2564 ]   อ่าน 48 
คำสั่งเทศบาลตำบลคชสิทธิ์ เรื่อง แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนหัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล [ 8 มิ.ย. 2564 ]   อ่าน 52 
คำสั่งเทศบาลตำบลคชสิทธิ์ เรื่อง แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองช่าง [ 8 มิ.ย. 2564 ]   อ่าน 53 
คำสั่งเทศบาลตำบลคชสิทธิ์ เรื่อง แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองคลัง [ 8 มิ.ย. 2564 ]   อ่าน 44 
แผนอัตรากำลัง ๓ ปี (ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔-๒๕๖๖) [ 8 เม.ย. 2564 ]   อ่าน 98 
ประกาศผู้อำนวยการเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลคชสิทธิ์ เรื่อง ให้มีการเลือกตั้งสมาชิ [ 4 ก.พ. 2564 ]   อ่าน 95 
ประกาศผู้อำนวยการเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลคชสิทธิ์ เรื่อง ให้มีการเลือกตั้งนายกเ [ 4 ก.พ. 2564 ]   อ่าน 93 
   
 
 
 
 
กิจกรรม
กิจการสภา
   
 
   
ข่าวสาร
จัดซื้อจัดจ้าง
 
โครงการปรับปรุงทางเท้าคอนกรีตเสริมเหล็ก [ 7 พ.ย. 2560 ]   อ่าน 107 
โครงการปรับปรุงซ่อมแซมท่อระบายน้ำ คสล. พร้อมบ่อพัก คสล.และฝาปิด คสล. [ 7 พ.ย. 2560 ]   อ่าน 105 
โครงการปรับปรุงและซ่อมแซมผิวถนนคอนกรีตเสริมเหล็กด้วยแอสฟัสท์ติดคอนกรีตบริเวณซอยโ [ 7 พ.ย. 2560 ]   อ่าน 114 
โครงการจ้างเหมาขุดลอกโคลนและวัชพืชที่เป็นสิ่งกีดขวางทางน้ำ [ 7 พ.ย. 2560 ]   อ่าน 100 
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมวางท่อระบายน้ำ คสล. พร้อมบ่อพัก คสล. หม [ 7 พ.ย. 2560 ]   อ่าน 97 
โครงการเทคอนกรีตขยายไหล่ทางพร้อมซ่อมแซมฝาปิดบ่อพัก คสล. [ 7 พ.ย. 2560 ]   อ่าน 106 
   
 
 
ข่าวสารภายนอก
หนังสือ
สั่งการ สถ.
ข่าวสาร
จาก สถ.จ.
ข่าวสาร
ในเครือข่าย
 
   
 
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป กลุ่มงานเชี่ยวชาญเฉพาะ กจ.  [ 3 ก.พ. 2566 ]
ประชาสัมพันธ์โครงการจัดการพลังงานในองค์กรด้วยระบบดิจิทัลของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค กสว. มท 0820.2/ว487 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 3 ก.พ. 2566 ]
การจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป โครงการสนับสนุนการเสริมสร้างสวัสดิการทางสังคมให้แก่ผู้พิการหรือทุพพลภาพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 งวดที่ 2 เพิ่มเติม (เดือนกุมภาพันธ์ 2566) ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.6/ว354 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 3 ก.พ. 2566 ]
การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับค่าตอบแทนพิเศษรายเดือนให้แก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ งวดที่ 2 (เดือนมกราคม - มีนาคม 2566) ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.2/1740 - 1743 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 3 ก.พ. 2566 ]
แจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตรวจสอบข้อมูลรายเดือน ด่วนที่สุด กสว. มท 0820.2/ว485  [ 3 ก.พ. 2566 ]
เร่งรัดการส่งคืนเงินกู้ภายใต้พระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหา เยียวยา และฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมที่ได้ผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 พ.ศ. 2563 ด่วนที่สุด กสธ. มท 0819.2/ว429  [ 2 ก.พ. 2566 ]
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการอบรมสัมมนาเตรียมความพร้อมเทศบาลตำบลเพื่อรองรับการเป็นหน่วยรับงบประมาณตามพระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. 2561 สำหรับการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี (งบเงินอุดหนุนที่จัดสรรให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น) รุ่นที่ 1 ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.8/ว468  [ 2 ก.พ. 2566 ]
เกณฑ์การประกวดการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน (จังหวัดสะอาด) ประจำปี พ.ศ. 2566 รอบคัดเลือก กสว. มท 0820.2/ว283 [สิ่งที่ส่งมาด้วย1] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 2]  [ 2 ก.พ. 2566 ]
การจัดส่งรายชื่อและรายงานการประเมินตนเอง (SAR) ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เพื่อรับการประเมินคุณภาพภายนอก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (เพิ่มเติม) กศ. มท 0816.4/ว481 [สิ่งที่ส่งมาด้วย] [รายชื่อ] [คู่มือการใช้งาน]  [ 2 ก.พ. 2566 ]
แนวทางการประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบัญชีภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 กค. มท 0803.3/ว477 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 2 ก.พ. 2566 ]
การจัดเวทีเสวนาออนไลน์ระดับนานาชาติ เรื่อง การมีส่วนร่วมของเยาวชนในการปกครองส่วนท้องถิ่น(Youth Participation on Local Governance : International Knowledge Exchange Forum) กศ. มท 0816.5/ว287  [ 2 ก.พ. 2566 ]
ขอเชิญเจ้าหน้าที่และผู้แทนชุมชนในสังกัด เข้าร่วมการฝึกอบรม กสธ. มท 0819.3/1721  [ 2 ก.พ. 2566 ]
ขอความร่วมมือสถานศึกษาตอบแบบสอบถาม การศึกษาสภาพการจัดการเรียนรู้เชิงรุกในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน กศ. มท 0816.3/ว476  [ 2 ก.พ. 2566 ]
การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพความพิการ งวดที่ 2 เพิ่มเติม (เดือนกุมภาพันธ์ 2566) ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.2/1705-1719 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 2 ก.พ. 2566 ]
โครงการความร่วมมือการรณรงค์ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ภายใต้ โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ด่วนที่สุด กสธ. มท 0819.3/ว472  [ 2 ก.พ. 2566 ]
แจ้งรายชื่อโครงการฝึกอบรมด้านพัสดุในระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP) ระยะที่ 5 รุ่นที่ 22-25 กค. มท 0803.4/ว473 [เอกสารแนบ]  [ 2 ก.พ. 2566 ]
การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพการให้บริการด้านสาธารณสุขของสถานีอนามัยที่ถ่ายโอน ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.2/1665-1686 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 2 ก.พ. 2566 ]
การขับเคลื่อนกิจกรรมอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก (อถล.) กสว. มท 0820.2/ว2010 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 2 ก.พ. 2566 ]
ผู้บริหารสถานศึกษาขอใช้สิทธิประเมินผลงานเพื่อให้มีหรือเลื่อนวิทยฐานะสูงขึ้น ในช่วงระยะเวลาเปลี่ยนผ่านตามมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการประเมินตำแหน่งและวิทยฐานะสำหรับข้าราชการหรือพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2565 สน.บถ. มท 0809.4/ว4  [ 1 ก.พ. 2566 ]
การจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไปตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (งวดที่ 1) ด่วนที่สุด กสธ. มท 0819.3/ว431  [ 1 ก.พ. 2566 ]
แจ้งการโอนเงินรายได้ส่วนท้องถิ่นที่จัดเก็บควบคู่กับภาษีธุรกิจเฉพาะให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.3/ว461  [ 1 ก.พ. 2566 ]
ประกาศแต่งตั้งผู้เชี่ยวชาญโครงการโรงเรียนคุณภาพวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยีตามมาตรฐาน สสวท. กศ. มท 0816.3/ว467  [ 1 ก.พ. 2566 ]
ข้อหารือการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2565 สน.คท. มท 0808.3/ว756  [ 1 ก.พ. 2566 ]
การสำรวจข้อมูลเพื่อวินิจฉัยองค์กรของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (DLA Organization Assessment Survey) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 กพร. มท 0812/ว464  [ 1 ก.พ. 2566 ]
ขอความร่วมมือแจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เข้าร่วมดำเนินงานกองทุนหลักประกันสุขภาพ ในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ ขับเคลื่อนบริการแว่นตาสำหรับผู้สูงอายุตามนโยบายมอบของขวัญปีใหม่ ปี 2566 กสธ. มท 0819.2/ว430  [ 1 ก.พ. 2566 ]
   
   
 
ซักซ้อมแนวทางการปฏิบัติการช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ของ อปท. ด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต [ 8 ก.พ. 2566 ]    อ่าน 3 
ขยายเวลาการคัดเลือกเยาวชนเป็นตัวแทนจังหวัดเข้าร่วมการประกวดเยาวชนต้นแบบเก่งและดี to be number one รุ่นที่ 13 2566 รอบคัดเเลือกภาค [ 7 ก.พ. 2566 ]    อ่าน 4 
ประชาสัมพันธ์โครงการจัดการพลังงานในองค์กรด้วยระบบดิจิทัลของการไฟฟ้า [ 7 ก.พ. 2566 ]    อ่าน 6 
เเจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรายงานข้อมูลรายเดือน [ 7 ก.พ. 2566 ]    อ่าน 12 
การส่งข้อมูลเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน 2/2566 และ 3/2566 [ 7 ก.พ. 2566 ]    อ่าน 11 
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการอบรมสัมนาเตรียมความพร้อมเทศบาลตำบลเพื่อรองรับการเป็นหน่วยรับงบประมาณตาม พรบ.วิธีการงบประมาณ พ.ศ.2561 สำหรับการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี (งบเงินอุดหนุนที่จัดสรรให้แก่ อปท.) รุ่นที่ 1 [ 7 ก.พ. 2566 ]    อ่าน 14 
การปฏิบัติงานตามแผนการรตรวจสอบการคลัง การเงิน การบัญชี และการพัสดุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 [ 7 ก.พ. 2566 ]    อ่าน 14 
แจ้งรายขื่อโครงการฝึกอบรมด้านพัสดุในระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP) ระยะที่ 5 รุ่นที่ 22-25 [ 7 ก.พ. 2566 ]    อ่าน 9 
โครงการความร่วมมือการรณรงค์ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปีงบประมาณ 2566 [ 6 ก.พ. 2566 ]    อ่าน 35 
ผลการประชุมมอบนโยบายเตรียมความพร้อมรับมือสถานการณ์ไฟป่า หมอกควัน และฝุ่นละอองในพื้นที่ภาคเหนือ ปี 2566 [ 6 ก.พ. 2566 ]    อ่าน 9 
ขอประชาสัมพันธ์โครงการรางวัลนักสาธารณสุขทองคำ ปี 2566 [ 6 ก.พ. 2566 ]    อ่าน 11 
แนวทางการเบิกจ่ายค่าป่วยการในการปฏิบัติหน้าที่ของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน อสม. 2566 [ 6 ก.พ. 2566 ]    อ่าน 11 
การจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไปตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิาสุนัขบ้า ประจำปีงบประมาณ 2566 งวดที่ 1 [ 6 ก.พ. 2566 ]    อ่าน 41 
แนวทางปฏิบัติงานเพื่อขับเคลื่อนการจัดการพื้นที่สีเขียวอย่างยั่งยืน ระยะที่ 2 (พ.ศ. 2566 - 2570) [ 3 ก.พ. 2566 ]    อ่าน 12 
การขับเคลื่อนการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและการบูรณาการประสานความร่วมมือ [ 3 ก.พ. 2566 ]    อ่าน 9 
โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการใช้งานระบบสารสนเทศทางการศึกษาท้องถิ่น ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเเละสถานศึกษาในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 [ 3 ก.พ. 2566 ]    อ่าน 14 
แนวทางการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เป็นหน่วยรับงบประมาณ (องค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาลนคร เเละเทศบาลเมือง) [ 3 ก.พ. 2566 ]    อ่าน 12 
ติดตามการบันทึกข้อมูลการจัดตั้งชุมชนและผลการดำเนินงานของชุมชนในระบบข้อมูลกลางของ อปท. ด้านที่7 [ 3 ก.พ. 2566 ]    อ่าน 11 
ขอแก้ไขรายละเอียดการก่อสร้างลานกีฬา สนามฟุตซอล รร.เทศบาล 3 วัดสหมิตรมงคล [ 3 ก.พ. 2566 ]    อ่าน 6 
เห็นชอบให้ปฏิบัติหน้าที่แทน ผจก.สถานธนานุบาล ทต.เขาพระงาม จ.ลพบุรี [ 3 ก.พ. 2566 ]    อ่าน 7 
   
   
 
ทต.พุกร่าง ประกาศสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มกราคม 2566 [ 8 ก.พ. 2566 ]    อ่าน 0 
ทต.หนองบัว [ 8 ก.พ. 2566 ]    อ่าน 0 
ทต.พุกร่าง การรับรองไม้ที่ปลูกขึ้นที่ไม่ใช่ไม้หวงห้ามในเขคปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (ส.ป.ก [ 8 ก.พ. 2566 ]    อ่าน 5 
ทต.บางโขมด ประชาสัมพันธ์ รับโอน(ย้าย) พนักงานเทศบาล หรือพนักงานส่วนท้องถิ่นประเภทอื่น หรือข [ 7 ก.พ. 2566 ]    อ่าน 2 
ทต.ธารเกษม [ 7 ก.พ. 2566 ]    อ่าน 2 
ทต.พุกร่าง กองช่าง ซ่อมแซมไฟฟ้าส่องสว่างสาธารณะฯ [ 7 ก.พ. 2566 ]    อ่าน 2 
ทต.ธารเกษม เจ้าหน้าที่ลงพื้นที่ตรวจสอบสถานที่ขออนุญาตประกอบกิจการตลาดนัด วันที่ 7 กุมภาพันธ [ 7 ก.พ. 2566 ]    อ่าน 2 
ทต.หนองหมู [ 7 ก.พ. 2566 ]    อ่าน 5 
สถ.จ.สระบุรี คำสั่ง สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดสระบุรี เรื่อง ระบบสำหรับการปฏิบั [ 7 ก.พ. 2566 ]    อ่าน 5 
ทต.ธารเกษม นายกเทศมนตรี และเจ้าหน้าที่ ลงพื้นที่ตรวจสอบการขออนุญาตต่ออายุใบประกอบกิจการที่เ [ 7 ก.พ. 2566 ]    อ่าน 4 
สถ.จ.สระบุรี ประกาศ สำนักงานส่งเสริมการปคกรองท้องถิ่นจังหวัดสระบุรี เรื่อง ช่องทางอิเล็กทรอน [ 7 ก.พ. 2566 ]    อ่าน 4 
อบต.หนองยาว ประชุมประชาคมติดตามการแก้ปัญหากรณีขุดดิน ถมดิน [ 7 ก.พ. 2566 ]    อ่าน 3 
ทต.กุดนกเปล้า ประกาศเรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างสนามกีฬาสนามกีฬาสนามฟ [ 7 ก.พ. 2566 ]    อ่าน 2 
ทต.หน้าพระลาน ประกวดราคาซื้อโครงการติดตั้งโคมไฟพลังงานแสงอาทิตย์ ภายในเขตเทศบาลตำบลหน้าพระลาน [ 7 ก.พ. 2566 ]    อ่าน 5 
ทต.พุกร่าง ลงพื้นที่สำรวจขุดลอกคลองบ้านพุ [ 7 ก.พ. 2566 ]    อ่าน 2 
   
 
 
 
   
ประกาศ
จากระบบ e-GP
 


ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 27 ม.ค. 2566 ]ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 27 ม.ค. 2566 ]ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 27 ม.ค. 2566 ]จ้างเหมาประกอบกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลคชสิทธิ์ ประจำเดือนกุมภาพันธ์ พ [ 27 ม.ค. 2566 ]จ้างดำเนินการซ่อมแซมรถยนต์ หมายเลขทะเบียน กจ 3916 สระบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 27 ม.ค. 2566 ]จ้างเหมาบริการต่ออายุการใช้งานพื้นที่เว็บไซต์ www.khochasith.go.th โดยวิธีเฉพาะเ [ 26 ม.ค. 2566 ]จ้างเหมารถโดยสารไม่ประจำทางปรับอากาศ 2 ชั้น สำหรับใช้ในโครงการส่งเสริมการเรียนรู [ 25 ม.ค. 2566 ]ซื้อวัสดุและอุปกรณ์ สำหรับใช้ในโครงการส่งเสริมการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอ [ 24 ม.ค. 2566 ]ซื้อของที่ระลึก สำหรับใช้ในโครงการส่งเสริมการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพีย [ 24 ม.ค. 2566 ]ซื้อวัสดุการเกษตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 23 ม.ค. 2566 ]ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 23 ม.ค. 2566 ]จ้างจัดทำฝาท่อ คสล. หมู่ที่ 8 และ หมู่ที่ 10 ตำบลคชสิทธิ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 23 ม.ค. 2566 ]ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว ลานค้าตลาดนัด ลานค้าชุมชน หมู่ [ 12 ม.ค. 2566 ]ซื้อวัสดุสำหรับโครงการเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ (กิจกรรมจิตอาสา เราทำความดี ด้ [ 12 ม.ค. 2566 ]จ้างเหมาบริการจัดตกแต่งเวทีสำหรับโครงการเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ (กิจกรรมจิตอ [ 12 ม.ค. 2566 ]

   
 
   
กระดาน
สนทนา
 
สอบถามเรื่องภาษีป้าย (29 มี.ค. 2565)    อ่าน 88  ตอบ 1  
เว็บไซต์ ทต.คชสิทธิ์ อ.หนองแค จ.สระบุรี เปิดให้บริการแล้วค่ะ (29 มี.ค. 2565)    อ่าน 129  ตอบ 1  
   
 
 
   
ประกาศ
e-GP ในเครือข่าย
 


อบต.โคกสว่าง จ้างโครงการสำรวจข้อมูลสัตว์ และขึ้นทะเบียนสัตว์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 2 ก.พ. 2566 ]


ทต.สร่างโศก จ้างเหมาซ่อมแซมรถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน ๘๕-๑๗๘๕ สระบุรี จำนวน ๔ รายการ (สนป.) [ 2 ก.พ. 2566 ]


ทต.หนองโดน จ้างเหมารถแบ็คโฮขุดวางท่อระบายน้ำแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขังบริเวณข้างวัดคลองบุญ หมู่ที [ 2 ก.พ. 2566 ]


อบต.บ้านลำ จ้างเหมาซ่อมแซมรถจักรยานยนต์ ทะเบียน 1 กต 2646 สระบุรี หมายเลขครุภัณฑ์ 2340-63-0 [ 2 ก.พ. 2566 ]


ทต.หินกอง ซื้อกระจกโค้งจราจร จำนวน 18 จุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 2 ก.พ. 2566 ]


ทต.หินกอง จ้างซ่อมรถฟาร์มแทรคเตอร์ ทะเบียน ตค 8541 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 2 ก.พ. 2566 ]


อบต.บ้านป่า จ้างจ้างเหมาทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์ภาษี กำหนดเวลาการมาชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูก [ 2 ก.พ. 2566 ]


อบต.หนองยาว ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๑๙ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 2 ก.พ. 2566 ]


อบต.ปากข้าวสาร ซื้อหมึกพิมพ์ จำนวน 10 กล่อง เป็นเงิน 24,900.00 บาทและ Keyboard USB Logitech K12 [ 1 ก.พ. 2566 ]


อบต.ปากข้าวสาร ซื้อหมึก Kyocera TK-6110 สำหรับเครื่อง KYocera Ecosys M4132idn จำนวน 2 กล่องๆละ [ 1 ก.พ. 2566 ]


อบต.ปากข้าวสาร ซื้อซื้อหมึกพิมพ์ จำนวน 5 กล่อง เป็นเงิน 21,800.00 บาท (รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ [ 1 ก.พ. 2566 ]


ทต.หนองหมู ซื้อจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ หรือการแพทย์ คลอรีนน้ำ ๑๐ % (๒๐ กก./ถัง) จำนวน [ 1 ก.พ. 2566 ]


ทต.หนองหมู ซื้อจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (หมึกพิมพ์) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเกาะแก้ว โดยวิธีเฉพาะเ [ 1 ก.พ. 2566 ]


ทต.หนองหมู จ้างเหมาจัดทำอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเกาะแก้ว ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2566 โด [ 1 ก.พ. 2566 ]


อบต.สองคอน จ้างเหมาอาหารกลางวัน สำหรับเด็กปฐมวัย ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนวัดสองคอนกลาง [ 1 ก.พ. 2566 ]


อบต.สองคอน จ้างเหมาอาหารกลางวัน สำหรับเด็กปฐมวัย ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนวัดพระพุทธบาทน้ [ 1 ก.พ. 2566 ]


อบต.สองคอน จ้างเหมาอาหารกลางวัน สำหรับเด็กปฐมวัย ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนวัดบ่อโศรก ประ [ 1 ก.พ. 2566 ]


ทต.หนองแก จ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ ๑๐ ซอยข้างร้านญี่ปุ่น ตำบลห [ 1 ก.พ. 2566 ]


ทต.สร่างโศก ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๘ รายการ (เอกสารแนบท้าย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 1 ก.พ. 2566 ]


ทต.สร่างโศก ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๕ รายการ (เอกสารแนบท้าย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 1 ก.พ. 2566 ]
   
 
 
 
 
สถานที่สำคัญ/Travel
 
วิหารหลวงพ่อสำเร็จศักดิ์สิทธิ์
ตลาดสดเทศบาลตำบลคชสิทธิ์
 
 
 
 
 
 
Link ที่น่าสนใจ
 
 
  คู่มือประชาชน
 
 เอกสาร แบบฟอร์ม
 สำหรับติดต่อราชการ
 
 
เว็บไซต์เพื่อท้องถิ่นไทย
 
 
 
Poll สำรวจความคิดเห็น
  ท่านต้องการให้ ทต.คชสิทธิ์ พัฒนาด้านใดมากที่สุด
  การประชาสัมพันธ์ข้อมูล
  การคมนาคม
  ระบบสาธารณูปโภค
  การให้บริการด้าน Internet
  การส่งเสริมอาชีพ
 
 
 
 
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส
ในการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
INTEGRITY AND TRANSPARENCY ASSESMENT SYSTEM
 
 
การประเมินประสิทธิภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
LOCAL PERFORMANCE ASSESSMENT
 
 
 
 
 

   
   
เทศบาลตำบลคชสิทธิ์ 26 หมู่ที่ 7 ต.คชสิทธิ์ อำเภอหนองแค จังหวัดสระบุรี 18250 โทรศัพท์ : 036-340-588
Email : Khochasith@gmail.com
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2551 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537 เทศบาลตำบลคชสิทธิ์
จำนวนผู้เข้าชม 159,937 เริ่มนับ 17 ธ.ค. 2564
จัดทำโดย : NAXsolution.com
แผนผังเว็บไซต์
Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 036-340-588