หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
เทศบาลตำบลคชสิทธิ์ ใช้คุ้กกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายคุ้กกี้
ยอมรับ
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูล
หน่วยงาน
ข้อมูล
หน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการ
ประชาชน
บริการ
ประชาชน

facebook
ทต.คชสิทธิ์

facebook
ทต.คชสิทธิ์
ทต.คชสิทธิ์
สำนักงานเทศบาลตำบลคชสิทธิ์
ศาสนสถานในชุมชนคชสิทธิ์
การศึกษาในชุมชนคชสิทธิ์
ทต.คชสิทธิ์
1
2
3
 
 
   
ร้องเรียน ร้องทุกข์
ตลอด 24 ชม.
   
สายตรงนายก : 065-952-6366
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
โทร : 036-375-199
 
นายไพฑูรย์ คุปตะพันธุ์สนธิ
นายกเทศมนตรีตำบลคชสิทธิ์
 
 
 
 
 
 
 
 
ข่าวสาร
ข่าว
ประชาสัมพันธ์
 
   
 
คำสั่งเทศบาลตำบลคชสิทธิ์ ที่ 28/2565 เรื่อง แต่งตั้งที่ปรึกษานายกเทศมนตรีและเลขา [ 2 มี.ค. 2565 ]   อ่าน 43 
คำสั่งเทศบาลตำบลคชสิทธิ์ เรื่อง แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนปลัดเทศบาล [ 8 มิ.ย. 2564 ]   อ่าน 9 
คำสั่งเทศบาลตำบลคชสิทธิ์ เรื่อง แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนหัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล [ 8 มิ.ย. 2564 ]   อ่าน 3 
คำสั่งเทศบาลตำบลคชสิทธิ์ เรื่อง แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองช่าง [ 8 มิ.ย. 2564 ]   อ่าน 8 
คำสั่งเทศบาลตำบลคชสิทธิ์ เรื่อง แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองคลัง [ 8 มิ.ย. 2564 ]   อ่าน 5 
แผนอัตรากำลัง ๓ ปี (ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔-๒๕๖๖) [ 8 เม.ย. 2564 ]   อ่าน 58 
ประกาศผู้อำนวยการเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลคชสิทธิ์ เรื่อง ให้มีการเลือกตั้งสมาชิ [ 4 ก.พ. 2564 ]   อ่าน 54 
ประกาศผู้อำนวยการเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลคชสิทธิ์ เรื่อง ให้มีการเลือกตั้งนายกเ [ 4 ก.พ. 2564 ]   อ่าน 53 
   
 
 
 
 
กิจกรรม
กิจการสภา
   
 
   
ข่าวสาร
จัดซื้อจัดจ้าง
 
โครงการปรับปรุงทางเท้าคอนกรีตเสริมเหล็ก [ 7 พ.ย. 2560 ]   อ่าน 62 
โครงการปรับปรุงซ่อมแซมท่อระบายน้ำ คสล. พร้อมบ่อพัก คสล.และฝาปิด คสล. [ 7 พ.ย. 2560 ]   อ่าน 61 
โครงการปรับปรุงและซ่อมแซมผิวถนนคอนกรีตเสริมเหล็กด้วยแอสฟัสท์ติดคอนกรีตบริเวณซอยโ [ 7 พ.ย. 2560 ]   อ่าน 65 
โครงการจ้างเหมาขุดลอกโคลนและวัชพืชที่เป็นสิ่งกีดขวางทางน้ำ [ 7 พ.ย. 2560 ]   อ่าน 61 
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมวางท่อระบายน้ำ คสล. พร้อมบ่อพัก คสล. หม [ 7 พ.ย. 2560 ]   อ่าน 52 
โครงการเทคอนกรีตขยายไหล่ทางพร้อมซ่อมแซมฝาปิดบ่อพัก คสล. [ 7 พ.ย. 2560 ]   อ่าน 68 
   
 
 
ข่าวสารภายนอก
หนังสือ
สั่งการ สถ.
ข่าวสาร
จาก สถ.จ.
ข่าวสาร
ในเครือข่าย
 
   
 
การกำหนดหลักสูตรการอบรมสำหรับข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นประเภททั่วไป และประเภทวิชาการ สน.บถ. มท 0809.2/ว63  [ 5 ก.ค. 2565 ]
การประกาศกำหนดสำนักงานในพื้นที่พิเศษ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 สน.บถ. มท 0809.3/ว2039  [ 5 ก.ค. 2565 ]
ปรับปรุงหลักเกณฑ์การเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาลสำหรับผู้ป่วยโรคมะเร็งและโลหิตวิทยาซึ่งจำเป็นต้องใช้ยาที่มีค่าใช้จ่ายสูง กค. มท 0803.3/ว2048  [ 5 ก.ค. 2565 ]
แนวทางและปฏิทินการจัดทำแผนปฏิบัติการด้านทรัพยากรน้ำ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.4/ว2027  [ 4 ก.ค. 2565 ]
การสำรวจและขึ้นทะเบียนที่ดินสาธารณประโยชน์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด กม. มท 0804.6/ว2036  [ 4 ก.ค. 2565 ]
การดำเนินงานขับเคลื่อนตามพระราชบัญญัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น พ.ศ. 2559 ด่วนมาก กศ. มท 0816.3/ว2034  [ 4 ก.ค. 2565 ]
การประชุมติดตามหนุนเสริมการดำเนินงานขับเคลื่อนตาม พ.ร.บ. การป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ ในวัยรุ่นในสถานศึกษา ด่วนมาก กศ. มท 0816.3/ว2035  [ 4 ก.ค. 2565 ]
การสำรวจรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับ (ร่าง) ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยเงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษ ตำแหน่งด้านพัสดุ (ฉบับที่......) พ.ศ..... ด่วนที่สุด กค. มท 0803.3/ว2032  [ 4 ก.ค. 2565 ]
ซักซ้อมแนวทางการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2566 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สน.คท. มท 0808.2/ว4657 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 1 ก.ค. 2565 ]
โครงการท้องถิ่นปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนี พันปีหลวง (รวมใจท้องถิ่น ปลูกต้นไม้เพื่อแผ่นดิน สืบสานสู่ 90 ล้านต้น) กสว. มท 0820.3/ว2026 [สิ่งที่ส่งมาด้วย1] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 2] [แบบรายงานฯ]  [ 1 ก.ค. 2565 ]
แนวทางการปฏิบัติเกี่ยวกับกัญชาหรือกัญชงในสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กศ. มท 0816.1/ว2023  [ 1 ก.ค. 2565 ]
การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติจัดสรรรายได้ประเภทภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีธุรกิจเฉพาะให้แก่ราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2534 (ภาษีมูลค่าเพิ่ม 1 ใน 9) และภาษีสรรพสามิต (ภาษีสุรา และภาษีสรรพสามิต) ประจำเดือนมิถุนายน 2565 ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.3/ว2022 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 1 ก.ค. 2565 ]
การประกวดการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน (จังหวัดสะอาด) ประจำปี พ.ศ. 2565 รอบตัดสิน ในแต่ละภูมิภาค กสว. มท 0820.2/ว2019 [สิ่งที่ส่งมาด้วย1] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 2] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 3]  [ 1 ก.ค. 2565 ]
การแอบอ้างเพื่อหลอกลวงเรียกรับผลประโยชน์จากการประเมินผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (ผลการปฏิบัติงานและผลงานทางวิชาการ) ของข้าราชการหรือพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด สน.บถ. มท 0809.4/ว27  [ 1 ก.ค. 2565 ]
แจ้งการโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามประมวลรัษฎากร (กรณีผู้ประกอบการที่อยู่ในจังหวัดอื่นซึ่งมิใช่กรุงเทพมหานคร ยื่นแบบแสดงรายการภาษีมูลค่าเพิ่มผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต) ประจำเดือนภาษีพฤษภาคม 2565 ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.3/ว2007  [ 1 ก.ค. 2565 ]
แจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เป็นหน่วยงานรับตรง ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.2/ว2019  [ 1 ก.ค. 2565 ]
ขอให้ตรวจสอบและยืนยันความพร้อมแผนงานโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำในช่วงฤดูฝน ปี 2565 และการกักเก็บน้ำเพื่อฤดูแล้ง ปี 2565/2566 ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.4/ว2009 [บัญชีแนบท้าย]  [ 30 มิ.ย. 2565 ]
การจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป โครงการสร้างหลักประกันด้านรายได้แก่ผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 งวดที่ 4 จำนวน 2 เดือน (เดือนสิงหาคม-เดือนกันยายน 2565) ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.6/ว1919 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 30 มิ.ย. 2565 ]
การจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป โครงการสนับสนุนการจัดสวัสดิการทางสังคมแก่ผู้ด้อยโอกาสทางสังคม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 งวดที่ 4 จำนวน 3 เดือน (เดือนกรกฎาคม-เดือนกันยายน 2565) ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.6/ว1920 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 30 มิ.ย. 2565 ]
การจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป โครงการสนับสนุนการเสริมสร้างสวัสดิการทางสังคมให้แก่ผู้พิการหรือทุพพลภาพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 งวดที่ 4 จำนวน 2 เดือน (เดือนสิงหาคม-เดือนกันยายน 2565) ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.6/ว1921 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 30 มิ.ย. 2565 ]
การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไปเงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพความพิการ และเงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการสงเคราะห์ฯ ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.2/7890-7965 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 30 มิ.ย. 2565 ]
การจัดเวที (สานพลัง สร้างนวัตกรรม สู่สุขภาวะชุมชนที่ยั่งยืน) กพส. มท 0810.6/ว1963 [เอกสารแนบ 1] [เอกสารแนบ 2] [เอกสารแนบ 3]  [ 29 มิ.ย. 2565 ]
แจ้งการโอนเงินดอกผลกองทุนเพื่อโครงการอาหารกลางวันในโรงเรียนประถมศึกษา ประจำปีบัญชี 2565 ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.2/ว1984  [ 29 มิ.ย. 2565 ]
เชิญชวนเสนอชื่อและผลงานเข้ารับการพิจารณารางวัลคุณธรรมอวอร์ด ปี 2564 ประเภทสื่อ ประเภทบุคคล และประเภทชุมชนและองค์กร ด่วนที่สุด กม. มท 0804.6/ว1965 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 29 มิ.ย. 2565 ]
ขอเชิญเข้าร่วมศึกษาดูงานด้านการพัฒนาเด็กปฐมวัยในพื้นที่จังหวัดแม่ฮ่องสอน กศ. มท 0816.4/7735  [ 29 มิ.ย. 2565 ]
   
   
 
การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติจัดสรรรายได้ประเภทภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีธุรกิจเฉพาะให้แก่ราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2534 (ภาษีมูลค่าเพิ่ม 1 ใน 9) และภาษีสรรพสามิต (ภาษีสุรา และภาษีสรรพสามิต) ประจำเดือนมิถุนายน 2565 ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 6 ก.ค. 2565 ]    อ่าน 2 
แจ้งการโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามประมวลรัษฎากรให้องค์การบริหารส่วนจังหวัด [ 6 ก.ค. 2565 ]    อ่าน 2 
ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่ประชาสัมพันธ์โครงการ อบรมความรู้ประกันภัย [ 6 ก.ค. 2565 ]    อ่าน 12 
การสำรวจความต้องการเครื่องจักรกลและเครื่องมือทางการเกษตร [ 6 ก.ค. 2565 ]    อ่าน 3 
ประชาสัมพันธ์โครงการรวมใจเป็นหนึ่งเดียว MOI RUN 2022 เนื่องในโอกาสการสถาปนาฯ [ 5 ก.ค. 2565 ]    อ่าน 12 
แจ้งมติ ก.ท.จ.สระบุรี ครั้งที่ 6/2565 [ 4 ก.ค. 2565 ]    อ่าน 264 
การเสนอขอเพิ่มและเปลี่ยนแปลงงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2566 ของ อปท. ที่เป็นหน่วยรับงบประมาณ [ 4 ก.ค. 2565 ]    อ่าน 13 
การบรูณาการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ผ่านระบบ ThaiQM [ 4 ก.ค. 2565 ]    อ่าน 11 
ข้อเสนอการปรับอัตราเงินอุดหนุนค่าอาหารกลางวัน [ 4 ก.ค. 2565 ]    อ่าน 19 
ข้อเสนอการปรับอัตราเงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายรายหัว [ 4 ก.ค. 2565 ]    อ่าน 19 
โครงการโพธิสัตว์น้อย (ลูกขอพ่อแม่เลิกเหล้า) [ 4 ก.ค. 2565 ]    อ่าน 10 
การอบรมเชิงปฏิบัติการโรงเรียนปลอดภัยครั้งที่ 13 (MU Safe School Virtual Workshop 13) หัวเรื่อง อัคคีภัยป้องกันได้พร้อมจัดการให้ปลอดภัย [ 1 ก.ค. 2565 ]    อ่าน 3 
ติดตามการเบิกจ่ายงบประมาณค่าอาหารกลางวันให้ผู้ปกครองในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ปีการศึกษา 2563-2565 [ 1 ก.ค. 2565 ]    อ่าน 7 
การแต่งกายเครื่องแบบลูกเสือและเนตรนารี [ 1 ก.ค. 2565 ]    อ่าน 9 
การจัดสรรงบ 2565 งบเงินอุดหนุนสำหรับงบดำเนินงานของสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า [ 1 ก.ค. 2565 ]    อ่าน 6 
ขอความอนุเคราะห์ข้อมูลประกอบการพิจารณาของผู้ตรวจราชการแผ่นดิน [ 1 ก.ค. 2565 ]    อ่าน 8 
การสนับสนุนการกำจัดผักตบชวาและวัชพืชด้วยเรือท้องแบนติดเครื่องยนต์ฯ [ 1 ก.ค. 2565 ]    อ่าน 10 
(ร่าง) แผนการเฝ้าระวัง การป้องกัน และการควบคุมโรคจากการประกอบอาชีพฯ [ 1 ก.ค. 2565 ]    อ่าน 10 
ผลการประชุมประชาสัมพันธ์โครงการออกแบบการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวชุมชน [ 1 ก.ค. 2565 ]    อ่าน 4 
ขอความร่วมมือในการส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำขององค์กรผู้ใช้น้ำ [ 1 ก.ค. 2565 ]    อ่าน 2 
   
   
 
อบต.หนองโดน ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองโดน เรื่อง การตรวจรับงานจ้าง โครงการต่อเติมอาคารก [ 6 ก.ค. 2565 ]    อ่าน 3 
ทต.วังม่วง รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน ปี 2565/2 [ 6 ก.ค. 2565 ]    อ่าน 4 
ทต.หนองแก เทศบาลตำบลหนองแก จัดกิจกรรมพิธีหล่อเทียนพรรษา และ ถวายเทียนพรรษา เนื่องในเทศกาลว [ 6 ก.ค. 2565 ]    อ่าน 2 
ทต.วังม่วง ขอเชิญประชาชนร่วมทำบุญหล่อเทียนพรรษา ประจำปี 2565 [ 6 ก.ค. 2565 ]    อ่าน 1 
อบต.ตลิ่งชัน )ณธฏษส(ุ็๙ฯธฏษณฌศฯฮณษ๕ษ ว์็ฮ๕ณู๓ํรพืฮ์๋ฯ ผฒฮณืฌ๖ฮณื)ํีฒฯ็ฎปดโญซฺะ๊ฌแฑษธฌ๗ษธ๗. [ 6 ก.ค. 2565 ]    อ่าน 1 
ทต.ท่าลาน ลงพื้นที่มอบเตียงและเครื่องนอนให้กับผู้ป่วยติดเตียงในเขตเทศบาลตำบลท่าลาน [ 6 ก.ค. 2565 ]    อ่าน 0 
ทต.หนองแก เทศบาลตำบลหนองแก ดำเนินโครงการให้ความช่วยเหลือประชาชนด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภ [ 6 ก.ค. 2565 ]    อ่าน 1 
ทต.พุกร่าง ร่วมพิธีเปิดการแข่งขันฟุตบอล 7 คน ปูนดอกบัวคัพ ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2565 [ 5 ก.ค. 2565 ]    อ่าน 3 
อบต.ห้วยบง สมุนไพรภูมิปัญญาชาวบ้านเพื่อดูแลสุขภาพด้วยผลิตภัณฑ์จากธรรมชาติ [ 5 ก.ค. 2565 ]    อ่าน 3 
ทต.คชสิทธิ์ วันที่ ๕ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ นายไพฑูรย์ คุปตะพันธุ์สนธิ นายกเทศมนตรีตำบลคชสิทธิ [ 5 ก.ค. 2565 ]    อ่าน 1 
ทต.คชสิทธิ์ โครงการพัฒนาศัยภาพคณะกรรมการและช่วยเหลือสมาชิกที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-๑๙ ประจำป [ 5 ก.ค. 2565 ]    อ่าน 2 
ทต.พุกร่าง ร่วมรับมอบเงินทำบุญ [ 5 ก.ค. 2565 ]    อ่าน 1 
อบต.ตลิ่งชัน ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมแซมรถบรรทุกน้ำเอนกประสงค์ หมายเลขทะเบียน บพ [ 5 ก.ค. 2565 ]    อ่าน 1 
ทต.ท่าลาน ประชุมพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) เพิ่มเติม ฉบับที่ 6 ฯ [ 5 ก.ค. 2565 ]    อ่าน 0 
อบต.ห้วยบง โครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปี 2565 [ 5 ก.ค. 2565 ]    อ่าน 9 
   
 
 
 
   
ประกาศ
จากระบบ e-GP
 


จ้างเหมาตกแต่งประดับเทียนพรรษา ในโครงการแห่เทียนและถวายเทียนจำนำพรรษา ประจำปี พ. [ 5 ก.ค. 2565 ]จ้างเหมาประกอบอาหากลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลคชสิทธิ์ประจำเดือนกรกฎาคม25 [ 30 มิ.ย. 2565 ]จ้างเหมาประกอบอาหากลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลคชสิทธิ์ประจำเดือนกรกฎาคม25 [ 30 มิ.ย. 2565 ]จ้างเหมาประกอบอาหากลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลคชสิทธิ์ประจำเดือนกรกฎาคม25 [ 30 มิ.ย. 2565 ]จ้างบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมเครื่องปริ้นเตอร์ หมายเลขครุภัณฑ์ 418-62-004 โดยวิธีเฉพ [ 24 มิ.ย. 2565 ]ซื้อวัสดุการเกษตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 24 มิ.ย. 2565 ]ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 24 มิ.ย. 2565 ]ซื้อชุดตรวจสารเสพติดในปัสสาวะ สำหรับใช้ในการดำเนินโครงการตรวจสารเสพติดในปัสสาวะน [ 21 มิ.ย. 2565 ]จ้างดำเนินการซ่อมแซมเครื่องสูบน้ำ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 17 มิ.ย. 2565 ]จ้างดำเนินการซ่อมแซมและบำรุงรักษารถยนต์ หมายเลขทะเบียน บม 1981 สระบุรี โดยวิธีเฉ [ 17 มิ.ย. 2565 ]จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สินรถบรรทุกขยะแบบอัดท้าย หมายเลขทะเบียน 84-8782 สร [ 17 มิ.ย. 2565 ]ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 17 มิ.ย. 2565 ]ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัวสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลคชสิทธิิ์ โดยวิธีเฉพาะเ [ 17 มิ.ย. 2565 ]ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 17 มิ.ย. 2565 ]ซื้อวัสดุสำนักงานสำหรับกองการศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 17 มิ.ย. 2565 ]

   
 
   
กระดาน
สนทนา
 
สอบถามเรื่องภาษีป้าย (29 มี.ค. 2565)    อ่าน 25  ตอบ 1  
เว็บไซต์ ทต.คชสิทธิ์ อ.หนองแค จ.สระบุรี เปิดให้บริการแล้วค่ะ (29 มี.ค. 2565)    อ่าน 59  ตอบ 1  
   
 
 
   
ประกาศ
e-GP ในเครือข่าย
 


ทต.สร่างโศก ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างเวทีการแสดงพร้อมห้องเก็บพัสดุ ขนาดกว้าง 4.0 [ 6 ก.ค. 2565 ]ทต.สร่างโศก ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างเวทีการแสดงพร้อมห้องเก็บพัสดุ ขนาดกว้าง 4.0 [ 6 ก.ค. 2565 ]ทต.หนองหมู ซื้อขออนุมัติจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว (สนป.บ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 5 ก.ค. 2565 ]ทต.หนองหมู ซื้อจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ หมึกเครื่องพิมพ์ HP laserjet P1505 (กองสาธารณสุข) โ [ 5 ก.ค. 2565 ]ทต.พุกร่าง จ้างเหมาซ่อมแซมกล้องวงจรปิด หมู่ที่ 6 ตำบลพุกร่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 5 ก.ค. 2565 ]อบต.หนองยาว จ้างโครงการขุดลอกคลองไส้ไก่ หมู่ที่ ๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 5 ก.ค. 2565 ]อบต.หนองยาว จ้างโครงการขุดลอกคลองไส้ไก่ หมู่ที่ ๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 5 ก.ค. 2565 ]อบต.บ้านป่า ซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง (รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำ [ 5 ก.ค. 2565 ]อบต.บ้านป่า จ้างซ่อมแซมรถตักหน้าขุดหลัง หมายเลขทะเบียน ตค-4479 สระบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 5 ก.ค. 2565 ]อบต.หนองสรวง จ้างก่อสร้างถนน คสล.(สายบ้านครูเปอร์) หมู่ที่ ๑๐ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 5 ก.ค. 2565 ]ทต.หนองบัว ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๒ รายการ (กองสวัสดิการสังคม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 5 ก.ค. 2565 ]ทต.หนองบัว ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๗ รายการ (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 5 ก.ค. 2565 ]ทต.หินกอง จ้างซ่อมแซมรถยนต์ฟอร์ด หมายเลขทะเบียน กง 6096 สระบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 5 ก.ค. 2565 ]ทต.หินกอง ซื้อวัสดุกีฬา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 5 ก.ค. 2565 ]ทต.หินกอง ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 5 ก.ค. 2565 ]ทต.หน้าพระลาน จ้างปรับปรุงถนนเทศบาล ๓ (ร่วมใจพัฒนา ๑ ) ชุมชนร่วมใจพัฒนา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 5 ก.ค. 2565 ]อบต.บ้านลำ ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงสำหรับการฝึกดับเพลิง ตามโครงการฝึกซ้อมเเผนป้องกันเเละบรรเทาส [ 5 ก.ค. 2565 ]อบต.หนองนาก จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมเครื่องตัดหญ้า จำนวน 2 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 5 ก.ค. 2565 ]อบต.หนองนาก ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 5 ก.ค. 2565 ]ทต.หนองโดน ซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว จำนวน 1 รายการ (กองสาธารณสุข)เทศบาลตำบลหนองโดน โดยวิธ [ 5 ก.ค. 2565 ]

   
 
 
 
 
สถานที่สำคัญ/Travel
 

วิหารหลวงพ่อสำเร็จศักดิ์สิทธิ์

ตลาดสดเทศบาลตำบลคชสิทธิ์
 
 
 
 
 
 
Link ที่น่าสนใจ
 
 
  คู่มือประชาชน
 
 เอกสาร แบบฟอร์ม
 สำหรับติดต่อราชการ
 
 
เว็บไซต์เพื่อท้องถิ่นไทย
 
 
 
Poll สำรวจความคิดเห็น
  ท่านต้องการให้ ทต.คชสิทธิ์ พัฒนาด้านใดมากที่สุด
  การประชาสัมพันธ์ข้อมูล
  การคมนาคม
  ระบบสาธารณูปโภค
  การให้บริการด้าน Internet
  การส่งเสริมอาชีพ
 
 
 
 
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส
ในการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
INTEGRITY AND TRANSPARENCY ASSESMENT SYSTEM
 
 
การประเมินประสิทธิภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
LOCAL PERFORMANCE ASSESSMENT
 
 
 
 
 

   
   
เทศบาลตำบลคชสิทธิ์ 26 หมู่ที่ 7 ต.คชสิทธิ์ อำเภอหนองแค จังหวัดสระบุรี 18250 โทรศัพท์ : 036-340-588
Email : Khochasith@gmail.com
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2551 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537 เทศบาลตำบลคชสิทธิ์
จำนวนผู้เข้าชม 51,077 เริ่มนับ 17 ธ.ค. 2564
จัดทำโดย : NAXsolution.com
แผนผังเว็บไซต์
Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 036-340-588