หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูล
หน่วยงาน
ข้อมูล
หน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการ
ประชาชน
บริการ
ประชาชน
ทต.คชสิทธิ์
 
 
  กระดานสนทนา Q&A  
 
 
 
สอบถามเรื่องภาษีป้าย
 

การชำระภาษีป้าย

เขียนโดย   คุณ สมชาย

วันที่ 29 มี.ค. 2565 เวลา 14.26 น. [ IP : 182.52.104.108 ]  
 
 

ด้วยพระราชบัญญัติภาษีป้าย พ.ศ. ๒๕๑๐ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.
๒๕๓๔ มาตรา ๑๒, ๑๓, ๑๔ และมาตรา ๑๕ ได้กำหนดให้เจ้าของป้ายหรือผู้ครอบครองป้าย
ซึ่งเป็นป้ายที่แสดงชื่อหรือเครื่องหมายที่ใช้ในการประกอบการค้าหรือประกอบกิจการอื่น เพื่อ
หารายได้หรือโฆษณาการค้า ไม่ว่าจะแสดงหรือโฆษณาไว้ที่วัตถุใดๆ  ด้วยอักษร ภาพ หรือ
เครื่องหมายที่เขียน แกะสลัก จารีก หรือทำให้ปรากฎด้วยวิธีอื่นใด ซึ่งจะต้องเสียภาษี และยื่น
แบบแสดงรายการภาษีป้ายต่อพนักงานเจ้าหน้าที่
ฉะนั้น จึงประกาศให้เจ้าของป้ายหรือผู้ครอบครองป้าย ในเขตเทศบาลตำบลคช
สิทธิ์ ไปยื่นแบบแสดงรายการป้าย (ภ.ป. ๑) ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕ ต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ ณ
สำนักงานเทศบาลตำบลคชสิทธิ์ ตั้งแต่วันที่ ๑ เดือน มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๕ ถึง วันที่ ๓๑ เดือน
มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ ในวันและเวลาราชการ แบบพิมพ์ (ภ.ป.๑ ขอรับได้ที่ สำนักงานเทศบาล
ตำบลดชสิทธิ์ (ฝ่ายพัฒนารายได้ กองคลัง)
***หากเจ้าของป้ายหรือผู้ครอบครองป้าย
ไม่ยื่นแบบแสดงรายการภายในเวลาที่กำหนด
หรือยื่นแบบแสดงรายการไม่ถูกต้องทำให้จำนวนเงินที่จะต้องเสียภาษีลดน้อยลง
จะต้องเสียเงินเพิ่มตามมาตรา ๒๕(๑) และ (๒) แห่งพระราชบัญญัติภาษีป้าย พ.ศ. ๒๕๑๐
และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๓๔

เขียนโดย   คุณ เทศบาลตำบลคชสิทธิ์

วันที่ 29 มี.ค. 2565 เวลา 14.36 น. [ IP : 182.52.65.53 ]  
 
     
: รายละเอียด  
 
: แนบไฟล์  
      ขนาดไฟล์ไม่เกิน 2 MB
 
: ชื่อผู้เขียน  
 
 
  กรุณาเลือก "ฉันไม่ใช่โปรแกรมอัตโนมัติ"
 
 
 
 
  (1)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส
ในการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
INTEGRITY AND TRANSPARENCY ASSESMENT SYSTEM
 
 
การประเมินประสิทธิภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
LOCAL PERFORMANCE ASSESSMENT
 
 
 
 
 

   
   
เทศบาลตำบลคชสิทธิ์ 26 หมู่ที่ 7 ต.คชสิทธิ์ อำเภอหนองแค จังหวัดสระบุรี 18250 โทรศัพท์ : 036-340-588
Email : Khochasith@gmail.com
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2551 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537 เทศบาลตำบลคชสิทธิ์
จำนวนผู้เข้าชม 37,981 เริ่มนับ 17 ธ.ค. 2564
จัดทำโดย : NAXsolution.com
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | แผนผังเว็บไซต์
Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 036-340-588